تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان(20)
برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارک
نمایش اندازه واقعی

هیچ چیز نمی تواند بر عشق حكومت كند، بلكه این عشق است كه حاكم بر همه چیز است. لافونتن


خوشبختی كیفیت ذهنی است كه اندیشه از آن لذت میبرد. ماكسول مالتز


اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . ارد برگ


برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارک


حکمت درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان . بطلمیوس


آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد. ارد بزرگ


بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر


مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی


استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم . ارد بزرگ


هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای