تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان(2)
امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار

::::::::::::***::::::::::::

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند . مارون

::::::::::::***::::::::::::

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است . نادر شاه افشار

::::::::::::***::::::::::::

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت . رابرت اسلاتر

::::::::::::***::::::::::::

پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت . ارد بزرگ

::::::::::::***::::::::::::

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارت

::::::::::::***::::::::::::

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو

::::::::::::***::::::::::::

معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکی

::::::::::::***::::::::::::

افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلی

::::::::::::***::::::::::::

آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند . ارد بزرگ

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای