تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان(4)
آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد . ارد بزرگ

در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.گوته
شانس هرگز کافی نیست . اندرو متیوسوقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.لارو شفوکودر تاریخ جهان ، هر لحظه عظیم و تعیین کننده ، پیروزی نوعی عشق است.امرسونموفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسونمهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمزآدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . ارد بزرگ


شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید . باربارا دی آنجلیساگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگدوستی با رنج ها و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست . ارد بزرگهر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی رابینز


هرچه موانع جدی تر و سخت تر باشد ، لذت تلاش وپیروزی بیشتر است. باترووتبداندیش همیشه ، کارش گره می خورد . ارد بزرگتلاش برای خشنود سازی همه آدم ها ، کلید همه شکست هاست. بیل گازبی


  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای