تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان(6)

بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگ

*****


فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط

*****


بهترین سیاست صداقت است. سروانتس

*****


زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفسیوس

*****


موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو

*****


اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه اوست . اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه توست . دالایی لاما

*****


دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است . دالایی لاما

*****


هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش . دالایی لاما

*****


غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گور

*****


ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته . ارد بزرگ

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای