تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان(11)

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور

*****


خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شین

*****


اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . ارد بزرگ

*****


اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر

*****


آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز

*****


اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

*****


اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش

*****


خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

*****


وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواین

*****


هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست . اسمایلز

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای