تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان(15)

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون

*****


مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد . رالف امرسون

*****


پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگ

*****


گناهکاران همیشه در دادگاه وجدان خویش مبرا هستند! . ژورنال

*****


کار ما نماینگر قابلیت های ماست . گوته

*****


هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست . ویلیام وان هورن

*****


هیچ کس نزند بر درخت بی ثمر سنگ . سعدی

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای