تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان در مورد زن و مرد
به ندرت مردی پیدا می شود كه بدون شاهد، عمل خیری را انجام دهد.((سه نگ))

برای یك مرد هیچ شكنجه ای بالاتر از آن نیست كه به او ترحم كنی.((ناپلئون بناپارت))

بیازمایید مرد را به فعل او نه به قول او.((افلاطون))

مرد آنچه را می داند، می گوید و زن آنچه را كه خوش آیند شنونده است.((ژان ژاك روسو))

قمار، مشروب و زن بد، خنده را از لبان مرد دور می كند.((مثل انگلیسی))

مرد بزرگ یكطرفه قضاوت نمی كند.((كنفوسیوس))

نقص مهم امپراتوریهای بزرگ دنیا این بود كه قوانین را مغزهای قوی برای مردان قوی می نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمی گرفتند.((آناتول فرانس))

ثروتمند شدن یا زناشویی، هیچگاه تضمینی [ =پایندانی ] برای رهایی از نگرانی نیست. حتی ممكن است از میزان آسودگی شما بكاهد.((شری كارتر اسكات))

همه مردان بزرگ در پشت دانایی خود دارای دلی كودكانه هستند.((مثل چینی))

مرد بزرگ كسی است كه در سینه خود قلبی كودكانه داشته باشد.((سیسرون))

مرد عاقل همواره نه نكته را در نظر دارد : روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه كردن، پرسیدن هنگام تردید ، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.((كنفوسیوس))

مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد كوچك به دیگران.((كنفوسیوس))

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود عمل می كند.((كنفوسیوس))

مرد بزرگ با روی خوش رد می كند و مرد كوچك با روی ترش می پذیرد.((كنفوسیوس))

مرد بزرگ دلسوزی و پریشانی نشان نمی دهد، عاقل است و تردید ندارد، شجاع است و نمی ترسد.((كنفوسیوس))

مرد بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می كند، نه از صفات بدشان سوء استفاده.((كنفوسیوس))

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار می شود.((توماس كارلایل))

آخرین عضوی كه در وجود یك زن می میرد، زبان اوست.((مثل هندی))

خرابی كار یك مملكت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر كارهای مملكت.((فرانسوا ولتر))

مردی كه خصلت نیك دارد، هرگز تنها نمی ماند؛ زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا می كند.((كنفسیوس))

سختیهای بزرگ، مردان بزرگ می سازد.((جان‌ اف‌ كندی‌))

ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.((كنفوسیوس))

زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل اجازه می دهد كه زنش او را تربیت كند.((مارك تواین))

زنها علاقه زیادی به ریاضیات دارند، زیرا آنها سن خود را تقسیم بر دو و بهای لباسهایشان را ضرب در دو و حقوق شوهرانشان را ضرب در سه می كنند و پنجاه سال هم بر سن بهترین دوستان خود می افزایند.((مارسل آشار))

زن خوب زنی است كه از همه اشیاء قیمتی و مدرن خانه برای شوهرش باارزش تر باشد.((اقلیدس))

دوستی، ازدواج دو روح است و در آن، ترك كردن و طلاق جایز نیست.((فرانسوا ولتر))

زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می كند، نه تاریخ تولد.((ارهارد))

سرانجام كشف شد كه دارنده بیمارترین افكار و خشن ترین قلبها مردانی هستند كه زود به زود عاشق می شوند.((روسكین))

برای تحمل سختیهای زندگی باید عاشق چیزی بود، كاری، زنی، آرمانی و ... .((ماركوس آنا))

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.((توماس كارلایل))

این دیدگاه اشتباه است كه بپنداریم مرد توانا فرزندی مانند خود خواهد داشت.((اُرد بزرگ))

زیباترین خوی زن، نجابت اوست.((ارد بزرگ))

قلب زن پرتگاهی است كه ژرفایش را نمی توان تخمین زد.((لافونتن))

در آغاز هر كار مهم یك زن وجود دارد.((لافونتن))

برای ازدواج كردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است.((كریستین))

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد كه نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم.((آندره ژید))

مرد بزرگ تنها به خود متكی است و جز از خود، از هیچكس چیزی طلب نمی كند. اما مردان كوچك از دیگران توقع دارند.((پاتریك هانری))

زن مانند شیشه ظریف و شكستنی است. هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید، زیرا ممكن است شیشه ناگهان بشكند.((میگوئل سروانتس ساآودِرا))

مرد جنگی بهترین و مناسب ترین سفیر و سیاستمدار برای دولت به شمار می رود.((كرامول))

پند آموز است ماجرای مردی كه زمین را می كاوید تا ریشه های بی ثمر را از دل آن بیرون كشد، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت؟!((جبران خلیل جبران))

اراده مرد، باعث خوشبختی اوست.((شچدرین))

مرد شجاع همیشه آخر از همه به خود می اندیشد.((ویلهلم تل))

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است كه اگر انسان یك مرتبه اشتباه كند، كارش تمام شده و دیگر به هیچ وجه جبران نمی شود.((بورنز))

مردی كه اشتباه نكند، ارزش كارهای بزرگ را نخواهد داشت.((ادوارد فیلیپس))

زن وقتی كه دوست بدارد، جز محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه، مهربانی و نوازش و فداكاری دارد، تنها برای او به كار می برد.((آلفونس دوده))

اراده از آن مرد كور نیرومندی است كه بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری كند.((آرتور شوپنهاور))

زن، یگانه وجودی است كه حقیقت عشق پاك را می شناسد.((فریدریش شیلر))

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای