تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - بنای یادبود استوانه كوروش در كالیفرنیادكتر بدیع بدیع الزمانی: روز یکشنبه هفتم فروردین یکهزارو سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی برابر با بیست و هفتم ماه مارس سال دوهزار میلادی گوئی طبیعت و خورشید و فلک همگی در کار بودند تا زیباترین و دلپذیرترین روز بهاری را برای گرامیداشت کورش بزرگ در شهر سن دیه گو در جنوب کالیفرنیا فراهم آورند.
اندیشه برپائی بنای یادبود کورش بزرگ از دیرزمان در سر بسیاری از ایرانیان و حتی غیر ایرانیان در سراسر گیتی بوده است. آگاهیم که برخی برآنند که پیکره ای از این ابرانسان را به بزرگی پیکره فرشته آزادی امریکا در بندر حیفا در کشور اسرائیل برپا سازند.(توضیح: در زمان کورش، یهودیان اجازه یافتند به سرزمین خود که بخشی از امپراتوری هخامنشی شده بود، بازگردند و معبد خود را بازسازی کنند، و گروهی از آنها نیز در ایران ماندند و آزادانه دین و فرهنگ خود را حفظ کردند. این روایتِ رواداریِ کورش نسبت به یهودیان در عهد عتیق از کتاب مقدس آمده‌است و یهودیان جهان به همین دلیل او را مقدس می‌دانند و وی را بسیار ارج نهاده و والاتر از یك پیشوا و فرمانروا می شمرند.)
بزرگداشت کورش برای آن نیست که او شاهنشاه یا کشورگشا و یا بنیانگذار نخستین امپراطوری تاریخ بود. کورش را از آن به دیر مغان و کلیسا و کنشت عزیز میدارند که آتش آزادگی و آزادی خواهی برای همگان را همواره در دل و جان خود زنده نگاه میداشت. هرودوت، تاریخ نویس یونانی، از فراتر از دوهزاروپانصد سال پیش گزارش میدهد که کورش شاهنشاهی دادگستر بود که با مردم سرزمینهای زیر فرمان خود با احترام رفتار میکرد، که فرهنگ و آداب و رسوم آنان را ارج می نهاد، که باورها، آئین ها و دینهای گوناگون آنها را محترم میداشت و هیچگاه نمی کوشید زبان، دین وآئین و فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کند. به مردم و خواسته های آنان گوش فرا میداد و چنانچه پیشنهاد سازنده ای ارائه می دادند، آنان را می ستود. هرودوت می افزاید: "مردم سراسر شاهنشاهی ایران کورش را " پدر" می نامیدند.
کورش در نخستین روز پیروزی بر پادشاه ستمگر بابل، اعلام صلح نمود، مردم اقوام و تیره های گوناگون از جمله پیروان آئین یهود را آزاد ساخت، دارائی های آنانرا بدیشان بازگرداند، اجازه داد هر دسته نیایشگاه خود را داشته باشد، و یوغ شرم آور بردگی را از گردن شمار زیادی از مردم دربند برداشت. دنیای آن زمان در پاسخ اینهمه آزادگی و آزادی خواهی و انسانیت کورش، کارهای وی را تا بدانجا ارج نهاد که نامش شانزده بار در تورات به نیکی برده شد وکورش" دست راست خداوند" نام گرفت.
یاد آوری و آموختن و آموزاندن اندیشه های کورش بزرگ مبنی بر آزادگی، برابری حقوق، مهربانی، تحمل و احترام به دین و آئین و عقاید و فرهنگ دیگران دیرزمانی در دل بسیاری از ایرانیان شهر سن دیه گو نیز جای داشت. پس از ساخته شدن خانه ایران در بلبوآ پارک که بزرگترین پارک و گردشگاه جنوب کالیفرنیا بشمار میرود، هموندان خانه ایران و دیگر ایران دوستان شهر همگی برآن شدند تا نمونه فرمان کورش را (که اصل آن در موزه بریتانیا نگاهداری میشود) در جلوی خانه ایران در برابردید همگان قرار دهند.


همکاری آغاز گشت و هر کسی گوشه ای از بار این مهم را بر دوش گرفت: هموندان خانه ایران که در این کار پیشگام بودند، کوشش خستگی ناپذیری را به سرکردگی آقایانمهندس عظیمی، رئیس پیشین، و محمود صنعتی، رئیس کنونی خانه، آغاز کردند. نیک مرد ثروتمندی که همیشه کوشیده است نیکوکاری هایش گمنام بماند، هزینه چند ده هزار دلاری کار را پرداخت. آقای مارودین ابراهیم زاده، هنرمند برجسته و والای پیکره ساز که از هم میهنان گرانقدر آشوری نژاد میباشد، با جان و دل ساختن نمونه فرمان را بدون هیچگونه دستمزد داوطلب شد. از سوی دیگر تلاش سیاسی برای گرفتن پروانه را تنی چند به رهبری آقای كورش هنگ آفرین دنبال کردند.

سرانجام روز سرافرازی فرا رسید و شهردار امریکائی شهر با افتخار از بنای کورش پرده برداری کرد و بدینگونه نمونه استوانه ای شکل فرمان کورش به بزرگی بیست و یک اینچ یا نیم متر همراه با برداشتی از متن فرمان به زبان انگلیسی بر روی تخته سنگ خارای صیقل شده ای بسیار زیبا برای همیشه برای دیدن میلیونها نفری که هر سال به این پارک زیبا می آیند، جلوه گر شد.
امید آنکه سازمانها و گروه های فرهنگی و ایرانیان آزاده و پشتیبان حقوق بشر در شهرهای گوناگون در سراسر گیتی کار پیشگامانه سن دیه گو را دنبال کنند و روزی فرا رسد که پیام انسان دوستانه کوروش در پارکها و دانشگاهها و مراکز پر رفت و آمد گوشه و کنار دنیا یادآور تحمل و احترام انسانها به یکدیگر و مایه سرافرازی ایرانیان گردد. نکته جالب توجه اینستکه معمولا قالب چنین آثار هنری فقط برای یک بار مورد استفاده قرار میگیرد، اما هنرمند گرامی مارودین ابراهیم زاده موافقت نموده قالب این اثر را برای تسهیل کار افراد و سازمانهائی که تمایل به برپائی بنای یادبود کورش بزرگ در هر نقطه دنیا دارند را آماده نگاه دارد.

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای