تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - دروازه ملل (تصاویر بازسازی شده)دروازه ی ملل هم بنایی در تخت جمشید است كه به دست هنر مندان 28 ملت تحت سلطه  ایران ساخته شده است . دو طرف در ورودی دو گاو ساخته شده ، نقش گاو برگرفته از هنر آشوری است .چرا كه گاو در آشور به معنای دوستی بین ملت ها است . گاو اولین حیوان آفریده شده توسط اهورا مزدا و سر منشأ همه ی حیوانات است . در تخت جمشید گاو به عنوان یابنده،  نگهدارنده و سمبل بركت و نگهبان می باشد . بالای قسمت ورودی و خروجی دروازه ی ملل به 3زبان پارسی ، ایلامی و بابلی كتیبه هایی نوشته شده است كه خشایار شاه به یاری اهورا مزدا این دروازه را برای تمام ملل ساخته است و به همین دلیل به آن دروازه ی ملل می گویند و نیز مجسمه هایی از گاو یا بالهای افراشته عقاب و نیز انسان در قسمت خروجی دروازه ملل وجود دارد . چرا كه به عقیده ی باستانیان ، داناترین موجود انسان است و بال عقاب و بدن گاو نیز از همه ی موجودات قوی تر است و این سمبل شاه را قدرتمندترین و دانا ترین موجود و نگهبان كشور نشان داده است . در كتیبه این كاخ آمده: « این دروازه همه ملت ها را من به خواست اهورامزدا ساختم. بسا ساختمان های خوب دیگر در این پارسه كرده آمد كه من برآوردم و پدرم (داریوش)؛ هر آن بنایی كه زیبا می نماید، همه را به تایید اهورامزدا ما ساختیم.» نمایندگان ملت های تابع امپراتوری هخامنشی برای ورود به تخت جمشید، از این دروازه عظیم می گذشتند و پس از اندكی انتظار در تالار كاخ، با عبور از یك خیابان به سمت كاخ آپادانا و كاخ صد ستون حركت می كردند.  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای