تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - برخی از اسناد مشهوری كه به نام دریای پارس اشاره می كنند
 

فلاویوس آریانوس
كه در قرن دوم میلادی می زیسته در كتابی كه درباره جنگهای اسكندر نوشته بود از سفر دریاسالار ارتش اسكندر به دریای پارس نام برده است . وی این دریای جاودانه را به نام پرسیكون كایتاس نوشته است كه همان خلیج فارس كنونی است .

استرابون جغرافی دان نامور یونانی كه در سالهای 63 پیش از میلاد تا 19 پس از میلاد می زیسته است در نقشه های خود از همین نام دریای پارس نام برده است .

كلودیس پتوله یا بطلیموس جغرافی دان – نقشه نگار ریاضی دان و نویسنده قرن دوم میلادی در
كتابهای نقشه های جهان خود كه شامل 27 نقشه از جهان و كشورهای مختلف است نام دریای پارس را به نام پرسیكوس سینوس آورده است . وی امپراتوری شاهنشاهی اشكانی را به تصویر كشیده است .

كوین كورسیوس روفوس مورخ نامدار رومی كه یورشهای اسكندر به كشورهای مختلف را به رشته تحریر در آورده است در قسمتی مربوط به ایران از دریای پارس به نام " اكوارم پرسیكو" نام برده است. كه در پارسی امروزی به چم ( معنی ) آبگیر پارس ترجمه می شود .

ابوبكر احمدبن محمد معروف به ابن فقیه در كتاب نامور خود ( مختصر البلدان ) از دریای پارس به نام بحر فارس نام برده است .

ابوعلی احمدبن عمر در كتاب خود ( الاعلاق النفیسه ) از دریای ایران به نام خلیج فارس نام برده است. در كتاب عجایب الاقا لیم السبعه الی نهایه ا لعماره نام دریای ایران به صورت بحر فارس آمده است .

ابوا لحسن علی حسین مسعودی مورخ نامدار در كتاب مشهور خود به نام مروج الذهب – التنبیه و الاشراف این دریای ایرانی را به نام دریای پارس آورده است .

ابن المطهر المقدسی در كتاب تاریخ خود ( ا لبلد و ا لتواریخ ) نام دریای پارس را ذكر نموده است.

ابن حوقل در كتاب صوره الارض نام دریای پارس را آورده است .

المقدسی در كتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم نام دریای پارس را نوشته است .

ابوریحان بیرونی فیلسوف مشرق زمین در كتاب عظیم التفهیم لاوائل صناعه التنجیم نام دریای پارس را ذكر نموده است .

ابوعبدالله محمد بن محمد معروف به الشریف الادریسی در كتاب نزهه المشتاق فی اختراق الافاق نام دریای فارس را به روشنی چند بار آورده است .

ابن بلخی در كتاب فارسنامه كه یكی از مشهور ترین كتب است نام دریای پارس را آورده است .

یاقوت حموی در كتاب معجم البلدان نام دریای پارس را ذكر نموده است .

قزوینی در كتاب آثار البلاد و اخبار العباد و عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات نام دریای پارس را آورده است .

ابوالفداء در كتاب تقویم البلدان نام دریای پارس را نوشته است .

شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن ابی طالب در كتاب نخبه ا لدهرفی عجایب البروالبحر نام دریای پارس را ذكر نموده است .

شهاب الدین احمد بن عبدا لوهاب در كتاب نهایت الارب فی فنون ا لعرب نام دریای پارس را ذكر
نموده است .

حمدالله مستوفی قزوینی در كتاب نزهه القلوب نیز نام دریای پارس را آورده است .

ابن بطوطه در سفرنامه خود به نام تحفه النظار فی غرایب الامصار و غرائب الاسفار نیز نام دریای پارس را ذكر كرده است .

حاج خلیفه در كتاب كشف الظنون نیز از دریای پارس نام آورده است .

تفهیم شد؟ یا بازم واسه شون مدرك بیاریم؟

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای