تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - از ایرانیان باستان، كوروش و داریوش بیشتر بدانیم

ایرانیان اولین مردمانی بودند كه:
 • سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع كردند
 • اسب را به جهان هدیه كردند
 • حیوانات خانگی را تربیت كردند و از آنان استفاده كردند
 • مس را كشف كردند
 • آتش را در جهان كشف كردند
 • در شهر سیلك در اطراف كاشان ذوب فلزات را آغاز كردند
 • كشاورزی را جهت كاشت و برداشت كشف كردند
 • نخ را كشف كردند و موفق به ریسیدن آن شدند
 • سکه را در جهان ضرب كردند
 • عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند
 • كشتی یا زورق را ساختند
 • در 7000 سال پیش در جنوب ایران حروف الفبا را ساختند
 • شیشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند
 • زغال سنگ را كشف كردند
 • مقیاس سنجش اجسام را كشف كردند
 • به كرویت زمین پی بردند
 • قاره آمریكا را كشف كردند
 • و كریستف كلمب و واسكودوگاما با خواندن كتابهای ایرانی كه در كتابخانه واتیكان بوده به فكر قاره پیمایی افتادند...

بیشتر بدانیم:
 •   كلمه شاهراه از راهی كه كورش بین سارد پایتخت كارون و پاسارگاد احداث كرد گرفته شده است.
 •  كورش كبیر در شوروی سابق شهری ساخت به نام كورپولیس كه امروزه خجند نام دارد.
 •  كورش پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد كه بیش از 100 متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود به آنان تاجگذاری كرد.
 •   اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط كورش كبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد.
 •  دیوار چین با بهره گیری از دیواری كه كورش در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد ساخت ، ساخته شد
 •  اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و كشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را كورش كبیر در ایران پایه گذاری كرد
 •  به دلیل كشته شدن 12 ایرانی در مصر و به جای عذر خواهی فرعون مصر از ایرانیان که به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود و به همین دلیل كمبوجیه با 250 هزار سرباز ایرانی در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر كرد . اكنون در مصر یك نقاشی دیواری وجود دارد كه كمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد . و به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نكرد و بی احترامی به آنان ننمود.
 یک کاهن بزرگ بابلی دربارۀ کوروش بزرگ چنین نوشته است:
 در ماه نیسان در یازدهمین روز (
روز 12 فروردین) که خدای بزرگ بر تختش جلوس داشت… کوروش به‌خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگانی اعلان کرد.… او دستور داد دیوارِ شهر ساخته شود. خودش برای این‌کار پیش‌قدم شد و بیل و کلنگ و سطل آب برداشت و شروع به ساختنِ دیوار شهر کرد.… پیکره‌های خدایانِ بابل، هم زن‌خدا هم مردخدا، همه را به‌جاهای خودشان برگرداند. اینها خدایانی بودند که سالها بود از نشیمنگاهشان دور کرده شده بودند. او با این کارش آرامش و سکون را به‌خدایان برگرداند. مردمی که ضعیف شده بودند به‌دستور او دوباره جان گرفتند، زیرا پیشترها نانشان را از آنها گرفته بودند و او نانهایشان را به‌ایشان بازگرداند.… اکنون به‌همه مردم بابل روحیه نشاط و شادی داده شده است. آنها مثل زندانیانی‌اند که درهای زندانشان گشوده شده باشد. به‌کسانی‌که در اثر فشارها در محاصره بودند آزادی برگشته است. همه مردم از اینکه او یعنی کوروش شاه است خشنودند.
 

کاهن بزرگ مصر دربارۀ داریوش بزرگ چنین نوشته است
:
 
شاهنشاه داریوش، شاهِ همه کشورهای بیگانه، شاه مصر عُلیا و سُفلی وقتی در شوش بود به‌من فرمان داد که به‌مصر برگردم و تأسیسات حیات‌بخش پزشکی مصر را نوسازی کنم. … آن‌گونه که پادشاه فرمان داده بود مأموران مرا از این‌زمین به‌آن زمین بردند تا به مصر رساندند. هرچه پادشاه دستور داده بود را انجام دادم. کارمندان را به‌خدمت گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی. آنها را زیر دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پیشه پزشکی فراگیرند. فرمان پادشاه چنین بود که باید همه چیزهای شایسته و بایسته به‌آنها تحویل داده شود تا پیشه خود را به‌خوبی انجام دهند. من هرچه لازم بود و هر ابزاری که پیشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختیار آنها گذاشتم. پادشاه چنین دستور داده بود، زیرا به‌فضیلت این علم واقف بود. او می‌خواست که بیماران شفا یابند. او اراده کرده بود که ذکر خدایان را جاوید سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و اعیاد دینی با شکوه بسیار برگزار شود.

 • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای