تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - خلیج فارس و سندی معتبر از داریوش بزرگ

بیش از 2 هزار سال پیش، آن هنگام كه داریوش بزرگ، كانال داریوش را كه بعدها به سوئز مشهور شد،ساخت، به یادگار كتیبه‌ای در آنجا نصب كرد.این سند قدیمی‌ترین سند در دنیاست كه نام خلیج فارس را در خود جای داده است. این كتیبه اكنون در موزه لوور نگهداری می‌شود.

كتیبه كانال سوئز یكی از مهم‌ترین اسنادی است كه نام خلیج فارس در آن با ظرافت تمام ذكر شده است.

این كتیبه كه به صراحت فرمان داریوش بزرگ را در حفر كانال سوئز بیان می‌كند، 12 سطر دارد و به زبان فارسی باستان نوشته شده است.

سطر اول تا چهارم این کتیبه به ستایش اهورامزدا اختصاص دارد و در سطر چهارم توصیف سرزمین پهناور بزرگی به میان آمده كه داریوش، شاه آن است.


در سطر هفتم كتیبه از زبان داریوش آمده است: (می‌گوید داریوش شاه، من پارسی‌ام، از پارس، مصر را گرفتم، من دستور دادم این جویبار (كانال سوئز) را كندند از سوی رود پیرآوه (پرآب = نیل) كه در مصر جاری است، كه به سوی دریای پارس می‌رود، سپس من این جویبار را دستور به كندن دادم  و آنچنان كه دستور دادم كنده شد و ناوگان از اینجا، یعنی از مصر به آن سوی، یعنی پارس حركت كردند آنچنان كه مرا اراده بود.در سطر دهم این كتیبه با عبارت "ابی دریه تیه هچاپارسا اَئی‌تی" به صراحت به نام دریای پارس اشاره كرده و هیچ شكی وجود ندارد، آب‌هایی كه اكنون خلیج فارس نام دارد آن زمان دریای پارس قلمداد می‌شده‌اند.

خلیج فارس یا همان دریایی كه به دستور داریوش دریای پارس نامش نهاده بودند، نامی است به جای مانده از كهن‌ترین منابع. منابعی كه از سده‌های قبل از میلاد سر بر آورده و با پارس، نام سرزمین ملت ایران عجین شده است.

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای