تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - سخنان بزرگان جهان
مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان زیست كنند نه آن كه دوستان از او هراسان باشند . سقراط

تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. داستایوفسكی

عادتمند كسی است كه به مشكلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شكسپیر

عاقل آنچه را كه می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را كه می گوید ، می داند. ارسطو

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج كنیم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت یك لبخند و یا نوازشی عاشقانه كنیم . شكسپیر


شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگ

استعداد در فضای آرام رشد میكند و شخصیت در جریان كامل زندگی . گوته

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد . دانته

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم . دانته

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانتهبا زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید . امثال الحکم

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد . گوتهاز گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار . گاندی

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای